Příměstský hokejbalový tábor

tuj i o prázdninách!

Čeká nás již čtvrtý ročník Příměstského hokejbalového tábora!
Tábor proběhne pouze v jenom termínu – od 12. do 16. srpna 2019.
Hlavní náplní nebude jenom hokejbal, ale i jiné kolektivní sporty, pro všeobecný rozvoj účastníků. Čekají nás různé hry a zábavné soutěže o zajímavé ceny!

 

Program tábora: 

Veškerou potřebnou výstroj ti zapůjčíme!

Termín tábora: 12. až 16.srpna 2019
Denní program začíná v 8:00 a končí 16:00.

Uzávěrka přihlášek: 15.června 2019, počet míst značně omezen

Věk účastníků: 6 až 12 let

Přihlášku můžete odevzdávat osobně do rukou Jirky Kubeše každé úterý a čtvrtek od 16:30–17:45 na trénincích na hokejbalovém hřišti u ZŠ Prodloužená (Prodloužená 283, 530 09 Pardubice – Polabiny II). Či poslat na e-mail:A.Jiraskovaa@seznam.cz či do zpráv na FB stránce (Facebook.com/primestskyhokejbalovytabor/)

Rezervace místa až po podání přihlášky. POZOR! Účast musí být potvrzena e-mailem, takže vyčkejte na zpětnou vazbu, zda Vaše dítko má své místečko.


Termín podání přihlášek nejdéle do 15.6.2019 nebo do naplnění kapacity tábora.
Přihláška ke stažení ZDE.

Platba za tábor 1800 Kč, bezhotovostně na BÚ: 169807264/0300, var.symbol je prvních šest čísel RČ. 

Cena zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim, odměny, materiál, doprava, vstupné, pedagogický dozor, pojištění.

Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že přihlášený účastník tábora si za sebe najde platícího náhradníka. V případě vážných zdravotních problémů (úraz, nemoc) se na základě lékařské zprávy od odborného lékaře vrací účastníkovi celá částka, krácená o manipulační poplatek ve výši 400 Kč. O vrácení platby je nutné požádat do 14 dnů od skončení tábora.
Při předčasném ukončení tábora bez vážných zdravotních důvodů se peníze nevrací.

Kontakt Andrea Jirásková, mob: 721 020 922, email: A.Jiraskovaa@seznam.cz, web: http://www.hbcpce.cz/primestsky-tabor/, FB: Facebook.com/primestskyhokejbalovytabor/