Příměstský hokejbalový tábor

Sportuj i o prázdninách!

Čeká nás již třetí ročník Příměstského hokejbalového tábora!
Tábor proběhne pouze v jenom termínu – od 13. do 17. srpna 2018.
Hlavní náplní nebude jenom hokejbal, ale i jiné kolektivní sporty, různé hry a zábavné soutěže o zajímavé ceny, vše v rámci tzv. Táborové olympiády.
V plánu je dobrodružný výlet a návštěva Lanového parku. Turnaj je určen pro děti od 5-ti do 12-ti let.

 

Program tábora: 

Veškerou potřebnou výstroj ti zapůjčíme!

Termín tábora: 13. až 17.srpna 2018
Denní program začíná v 8:00 a končí 16:30.

Uzávěrka přihlášek: 15.června 2018, počet míst omezen

Věk účastníků: 6 až 11 let

Přihlášku můžete odevzdávat osobně či poštou v sídle firmy Autosklo-H.A.K. (Hradecká 575,Pardubice 53009). Též každé úterý a čtvrtek od 16:30–17:45 na trénincních na hokejbalovém hřišti u ZŠ Prodloužená (Prodloužená 283, 530 09 Pardubice – Polabiny II).

Rezervace místa až po podání přihlášky. 
Termín podání přihlášek nejdéle do 15.6.2018 nebo do naplnění kapacity tábora.
Přihláška ke stažení ZDE.

Platba za tábor 1500 Kč, bezhotovostně na BÚ: 169807264/0300, var.symbol je prvních šest čísel RČ. 

Cena zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim, odměny, materiál, doprava, vstupné, pedagogický dozor, pojištění.

Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že přihlášený účastník tábora si za sebe najde platícího náhradníka. V případě vážných zdravotních problémů (úraz, nemoc) se na základě lékařské zprávy od odborného lékaře vrací účastníkovi celá částka, krácená o manipulační poplatek ve výši 100 Kč. O vrácení platby je nutné požádat do 14 dnů od skončení tábora.
Při předčasném ukončení tábora bez vážných zdravotních důvodů se peníze nevrací.

Kontakt Andrea Jirásková, mob: 721 020 922, email: klub@hbcpce.cz, web: http://www.hbcpce.cz/primestsky-tabor/, FB: Facebook.com/primestskyhokejbalovytabor/