Pro členy

Členské příspěvky 2018/2019


Členský příspěvek lze platit jen převodem na bankovní účet klubu (169807264/0300, variabilní symbol = první šestičíslí RČ, poznámka = příjmení a jméno hráče). Pokud hráč uvedenou částku neuhradí v předepsaném termínu, bude mu klubem pro následující mistrovské zápasy zastavena činnost a pozastavena možnost přípravy s příslušným týmem před zahájením sezony.

 

 

 

Směrnice cestovních náhrad 2018

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících se sportovní činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci klubu HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice, případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných klubem HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice (dále jen cestovní náhrady).

 

2. Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, které nejsou zaměstnanci klubu HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice. Směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů pro členy předsednictva, funkcionáře, registrované sportovce a ostatní členy klubu HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice.

 

Článek 2

Rozsah hrazené dopravy

 

1. Členům náleží příspěvek za náhradu prokázaných jízdních výdajů při použití vlastního silničního motorového vozidla.

a) maximální sazba cestovného je 3.00 CZK/1 km
b) podmínkou je správné a úplné vyplnění platného formuláře VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

2. Členům náleží příspěvek za náhradu prokázaných jízdních výdajů při použití vlakové a autobusové dopravy.

a) za vlak 2. vozové třídy nebo autobus

b) na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky vlakové a autobusové dopravy

 

Článek 3

Forma úhrady cestovních nákladů

 

1. Náhrada cestovních je možná pouze bezhotovostně – platbou na bankovní účet.

 

2. Příjemce platby nesmí být osoba, mající dluh na členských příspěvcích.

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 

1. Náhrady poskytované podle čl. 2 - 4 této směrnice se považují za plnění občanského sdružení ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění.

 

2. Tato směrnice byla schválena předsednictvem klubu HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice dne 12. 09. 2018.

 

3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15.09. 2018.